Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2014

20:04
3575 a39f 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaRecklessKid RecklessKid

December 02 2014

himylife
18:26
Play fullscreen
Jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu.. nadal go przeżywam ♥
Reposted bytokickthebucket tokickthebucket

November 30 2014

himylife
13:21
himylife
13:20
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
himylife
13:13
Kiedy rozmawiamy z różnymi parami, które przeżywają jakieś konflikty, bardzo często zadajemy takie pytanie: “Jak chciałabyś, by on zareagował, kiedy się kłócicie, kiedy jest źle, kiedy dochodzi do jakiegoś napięcia?”. Wierzcie mi, że 100 % pań mówi: “chciałabym, żeby mnie przytulił, żebym się poczuła bezpieczna..”. Panowie - to nie jest slogan! Przytulanie, zwłaszcza w takim momencie, kiedy jest jakieś napięcie, kryzys, problem, oznacza pokazanie, że “jestem przy tobie, mamy problem, ale damy sobie z nim radę, jesteśmy razem. Nie jestem twoim przeciwnikiem, jestem tym, który chce ten problem rozwiązać.
— Michał Piekara w trakcie konferencji “Twórcza miłość, czyli stop nudziarzom!”
Reposted fromaggape aggape vianieuciekaj nieuciekaj
himylife
13:11

November 20 2014

himylife
20:41

November 13 2014

himylife
15:11
4082 e063 500
Reposted fromlivela livela viadevilia devilia

November 11 2014

himylife
19:35
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
himylife
19:24
4585 6137
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaconcagua aconcagua

November 06 2014

himylife
18:41
0086 19bc 500
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viaonewayticket onewayticket

November 02 2014

himylife
15:08
0228 87fe
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viamarlylee marlylee

October 22 2014

himylife
15:33

October 10 2014

himylife
16:19
NARA :)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl